Intensivt nybegynnerkurs 11.-12. september 2021

Har du lyst til å begynne å ri, har du barn som går på ridekurs, og har lyst til å prøve å ri selv?? Eller kanskje bare lenge siden sist og litt rusten? Kunne du tenke deg å lære litt om stell av hest og ridning! Det er aldri for sent å begynne å ri. I tillegg er ridning fin trening og ikke minst utrolig moro

Stovner ridesenter kjører intensivkurs for nybegynnere der vi gir en god og trygg innføring i håndtering av hest, stell, oppsaling og ridning.

Formålet med kurset er å gi elevene en innføring i stell og håndtering av hest samt grunnleggende ridning.

Rideferdigheter. Kurset er beregnet for de som aldri har ridd eller de som red som barn og ønsker å ta opp igjen denne aktiviteten. Ridningen vil foregå i trygge omgivelser i ridehuset og det er påbudt å ri med hjelm. Dersom du ikke har hjelm, kan du låne dette av ØFG.

Tid
Kurset går over 2 dager

Dagsplan
Lørdag Søndag
09:30 Oppmøte gjennomgang av dagen og dele ut hester 09:30 Oppmøte gjennomgang av dagen
09:45 Stelle hestene 09:45 Stall og håndtering av hest
10:30 Hådtering av hestene på banen 12:00 kaffe og teori
11:00 kaffepause med teori 13:00 Stall
12:00 Stelle og sale hestene 13:30 Ri i ridehallen
12:30 Ri 15:00 Slutt
13:30 stelle og avslutte

            

                                                               Oppsummering og veien videre.

 Pris kr 1900,-

Det må minimum være 4 deltakere for at kurset skal bli avholdt. All ridning skjer på eget ansvar

Spørsmål om arrangementet og påmelding kan sendes på e-post til ovrefoss@online.no. Bindende påmelding.

Øvre Fossum Gård © 2010 - hipportalen.no