Privatoppstalling


Vi gjør oppmerksom på at all ridning og ferdsel på Øvre Fossum Gård skjer på eget ansvar. Det er påbudt med ridehjelm.

Øvre Fossum Gård har i tillegg til rideskole også privatoppstalling av hester og ponnier. Vi har 18 stallplasser til dette formålet.

Vi gir “fullpensjon”. Det betyr at det fôres 3 ganger per dag med høy og kraftfôr. Hesteeieren har selv ansvaret for “møkking” og mosjonering av hesten/ponnien.

Vi har ledige stallplasser. Ta kontakt på ovrefoss@online.no eller ring oss på tlf 22 10 74 87 for mer informasjon


Øvre Fossum Gård © 2010 - hipportalen.no