Warning: Undefined variable $html in /home/4/o/ovrefossumgard/www/wp-content/themes/ofg/header.php on line 58
 

Om oss

Øvre Fossum gård tilbyr ride- undervisning for barn og voksne i alle aldere. Rideundervisningen blir gitt av erfarne ridelærere på gode ridehester og ponnier i alle størrelser. Vi kan tilby dressurkurs, sprang kurs og handikapridning.Våre ridekurs er delt opp etter elevenes rideferdigheter og vi legger vekt på at nivået på kurset skal være likt, for å kunne tilby best mulig undervisning. Vår undervisning foregår i trygge omgivelser i et isolert ridehus. For ponni rytterene kan vi også tilby turridning. For mer informasjon om vårt kurs tilbud gå til rideskolen på menyen.

Øvre Fossum gård er i tillegg en åpen gård der vi kan tilby barn og unge samvær med hester og andre gårdsdyr i et trygt og godt miljø. Hos oss er alle velkomne. All ferdsel på Øvre Fossum gård sine områder skjer på eget ansvar.

Historie

Gården Fossum oppføres i Biskop Eysteins jordebok i år 1369 der Hovin prebende eide en skyld på 7 spann smør. I biskop Eysteins jordebok fortelles det at kirken eide gården. I 1536 overtok kongen. Fossum var en del av Hovedøya klosters jordegods i middelalderen. Den første kjente eier var borgermester Nils Lauritssøn i Christiania som kjøpte gården i 1662.

historie

For vel 200 år siden var Øvre og Nedre Fossum en gård. I gamle dager var det vanlig at søsken delte gården. Søsknene på gården delte den i to å det ble Nedre og Øvre Fossum gård. På Øvre Fossum står våningshuset, stabburet og låven igjen. Låven ble bygd i 1925. Bonden kjørte selv all steinen som skulle brukes til låvebrua og gjødselskjelleren fra granittbruddet på Grorud.

Den siste private eier av Fossum gård heter Eva Kristine Christensen. Hun drev gården frem til kommunen overtok i 1965.

Da Stovner området ble bygget ut i 1972, var bygningene var en stund truet med rivning, fordi det en stund var planer om å bygge en skole på eiendommen. Kommunen ønsket å rive alt gammelt for å bygge nytt. Men lokalbefolkningen satte i gang en aksjon for å bevare bygningene, og de lyktes.

Eiere

Gården eies fortsatt av Oslo Kommune, og det er i dag et aktivitetssenter på eiendommen. Det ble startet i 1977. Øvre Fossum Gård Aktivitetssenter er et andelslag. Dette ble stiftet i 1974. Januar 2013 ble ridesenteret gjort om til en stiftelse.

Stiftelsens formål er ideelt. Formålet er å drive et aktivitetssenter med varierte aktiviteter, men med hovedvekt på aktiviteter i tilknytning til hest, herunder opplæring, trening og terapi for både funksjonshemmede og friske barn og voksne.

Stiftelsen skal ivareta de ressursene kommunen gjennom vederlagsfrie leie-/festeavtaler har stilt til rådighet for stiftelsen slik at disse kommer en bredest mulig del av befolkningen til gode. Den allmenne verdien av et tradisjonsrikt miljø, som et gårdsbruk i et urbant strøk representerer, skal spesielt ivaretas.

Driftsform

Ridesenterets primæroppgave er drift av rideskole. Vi har hester og ponnier som går på timer hver ettermiddag alle hverdager med til sammen ca 370 elever pr uke.

Ponniene går med aldersgruppen 7 til 12 år og hestene dekker fra 12 år og oppover. Rideskolen er operativ alle hverdager mellom 16:00 til 20:00 – 21:00. I helgene er det mulig å ri på drop in timer, og det er runderiding for de minste på søndager.

Vi leier også ut stallplasser til privateide hester / ponnier og har 20 plasser til dette. Stalleien dekker fôr tre ganger hver dag, sagflis og bruk av ridesenterets fasiliteter. Hesteeier må selv sørge for møkking, mosjonering, hovslager og veterinær til hesten. Alle plassene er for tiden utleid.

Forsikring

Rideskolen har ingen ordinær forsikring på elevene. I ridning som i all idrett, kan ulykker forekomme. Vi oppfordrer alle til å ordne med egen forsikring. All ridning skjer på egen risiko.


Øvre Fossum Gård © 2010 - hipportalen.no