Terminliste høsten 2020

Påmelding til privattimer skjer via deltager.no

Påmelding til andre helgekurs og arrangement skjer på mail til ovrefoss@online.no

August
22.2 timerstur i skogen
påmelding til ovrefoss@online.no
29.Privattimer skolehest dressur eller m/Sprang
30.Privattimer ponni dressur eller m/sprang
September
  13. Åpen gård  
19-20. Stevne regi av stovner rideklubb
26. Privattimer skolehest
27. Privattimer ponni
Oktober  
3.- 4.
Trygg med hest (nybegynner barn, helgekurs ponni)
påmelding til ovrefoss@online.no
10. Privattimer skolehest hest
11. Privattimer skolehest Ponni
24. Privattimer skolehest (hest)
25. Privattimer skolehest (ponni)
November  
6.-7.
Programridning (Hest)
påmelding til ovrefoss@online.no
8. Kvadrilje kurs (Ponni) går frem til juleshow
14-15. Stevne regi stovner rideklubb
21. Privattimer skolehest (hest)
Desember
6. Juleshow
12. Privattimer skolehest (hest)
13.
Privatitmer skolehest (ponni)
27.-30. Intenviskurs sprang og dressur
påmelding til ovrefoss@online.no
Øvre Fossum Gård © 2010 - hipportalen.no